ABF | America - Bosnia Foundation | www.abf.ba

Home / Events / "Fiscal Policies and How To Improve Economy", CTR-SAIS, February 6th 2013, Washington D.C.
A+ R A-

"Fiscal Policies and How To Improve Economy", CTR-SAIS, February 6th 2013, Washington D.C.

U Washingtonu odrzana panel diskusija o ekonomskoj reformi u BiH

Na Centru za transatlantske odnose SAIS pri Johns Hopkins univerzitetu u Washingtonu, jucer je odrzana panel diskusija posvecena fiskalnoj politici u BiH i stanju ekonomije u nasoj zemlji. Razmatrani su prijedlozi kako unaprijediti zakone u BiH kojima bi se olaksalo poslovanje privatnim subjektima, kako poboljsati fiskalni okvir, te kroz promjenu regulative u bankarskom sektoru omoguciti plasman jeftinih sredstava u razvoj privrede. Na panelu su ucestvovali Goran Nedic, predsjednik Upravnog odbora Americko-bosanske fondacije, Jonathan Moore, direktor Odjela za jugoistocnu Evropu u State Departmentu, Dominik Tolksdorf, strucni saradnik na SAIS-u, Enes Cengic, generalni direktor Energoinvesta, te Mujo Selimovic, direktor MIMS grupacije. Panel diskusiju otvorio je predsjednik Federacije BiH Zivko Budimir. Moderator panela je bio Daniel Serwer, visi strucni saradnik SAIS-a.

Goran Nedic je kroz power point prezentaciju predstavio niz konkretnih mjera za trenutno ubrizgavanje dodatne likvidnosti u bh. ekonomski sistem i zaustavljanje rigidne politike stednje. Nedic je takodjer predstavio efekte moguceg dogovora stabilne drzavne vlasti, reformisanog bankarskog sektora i privrednika. Dogovor za rast omogucio bi ubrzani rast ekonomske aktivnosti u desetogodisnjem periodu pred nama.

Generalni direktor Energoinvesta je i predstavio projekte ove kompanije i strategiju daljnjeg razvoja te izrazio spremnost za saradnju sa kompanijama iz SAD-a.

Jonathan Moore je kazao kako SAD zeli vidjeti rijesena pitanja u BiH koja ce drzavu odvesti u EU. Dominik Tolksdorf je istakao ekonomiju kao primarni problem u Bosni i Hercegovini te korupciju kao narednu prepreku ka napretku zemlje, posebno kada je rijec o stranim investicijama, a osim toga, prekomplicirana birokratija predstavlja jednako veliki problem.

Na panelu je zakljuceno da ce Centar za transatlantske odnose pripremiti dokumenat sa prijedlozima sta promijeniti u zakonskim okvirima u BiH kako bi se efikasno i promptno unaprijedilo ekonomsko stanje u BiH te time privuklo investitore i unaprijedio zivotni standard gradjana u BiH. Ovaj dokumenat ce biti poslan svim relevantnim institucijama u BiH, State Departmentu te predstavnicima medjunarodne zajednice u BiH. Dokumenat ce biti dostupan javnosti.

Image Gallery

joomla templates